Plaatselijk verschijnsel

2011,'Entree!' Vrede van Utrecht

Kunsttoepassing in 4 portieken aan de Hanoidreef in de wijk Overvecht, Utrecht.

In een stedelijke omgeving ontbreekt het vaak aan contacten met omwonenden, en op straat is al geruime tijd het begroetingsritueel waar we mee opgegroeid en opgevoed zijn, verdwenen. Het enige ritueel dat ons nog in staat stelt om veilig contact te maken met (on)bekenden op straat is het praatje over het weer. Dit element is het uitgangspunt voor mijn werk in de 4 portieken aan de Hanoidreef in de wijk Overvecht te Utrecht.
In dit ontwerp zijn de fysieke en mentale eigenschappen van portieken in een flatgebouw benut: overgangsgebied tussen privé (flat) en openbare ruimte (de straat). Plaats van ontmoeting en begroeting.
Gekozen locatie voor mijn ontwerp is de muur achter de brievenbussen. Het vormt een transparante ‘kooi’ waar de relatie van het portiek tot zijn omgeving wordt benadrukt.
Gebruikmakend van deze gegevens ben ik in gesprek gekomen met de bewoners. Samen met de bewoners  is gekozen voor een benadering waarbij elk portiek een seizoen als thema zou krijgen.
Gezien de multi-etnische samenstelling van de bewonersgroep in het flatgebouw heb ik de namen van de seizoenen een ‘cosmopolitische’ tint gegeven.
Wiosna: lente in het Pools
Verao: zomer in het Portugees
Khareef: herfst in het Arabisch
Musim dingin: winter in het Bahasa Indonesia (ironisch genoeg, bestaat er geen ‘koude’ seizoen in Indonesië)
De brievenbussen van elk portiek, goed zichtbaar vanaf de straat, staan voor communicatie van buiten naar binnen. De buitenwereld komt naar de bewoners toe via de post. Een set van 10 ansichtkaarten in een map werd uitgedeeld ter afsluiting van het project; gereedschap voor communicatie van binnen naar buiten. Groeten uit de Hanoidreef. En welkom!

Foto’s: Jeroen Wandemaker