Game over

Kunstvaarroute Amersfoort, 2009

Het object ‘Game over’ verwijst naar de inscriptie ’R.K.Onderwijs voor Meisjes en bewaarschool’ over de verdwenen oude school. Het is een herinnering aan een tijd waarin meisjes tot moeders en echtgenotes werden ‘opgeleid’ en waarin jonge kinderen slechts ‘bewaard’ werden in afwezigheid van hun moeders. Het object is nauw verbonden met het gedicht ‘Bewaarschool’ van Kees van Domselaar.
Werk aangekocht door de gemeente Amersfoort.