dutch avatars (3)

2013

Het werkwoord 'maintenir' wordt in de Nederlandse wapenspreuk verbogen in de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd. Deze werkwoordvervoeging wordt gebruikt om een toekomstprojectie, een engagement of een belofte uit te drukken. Gezien de ongrijpbaarheid van de toekomst in de huidige wereld, zou het zinvoller zijn om de onvoltooid verleden toekomende tijd te gebruiken; een hypothetische tijd die een onzekere projectie in de toekomst uitdrukt. De Nederlandse wapenspreuk verandert dan in 'Je Maintiendrais'.