De Straatkamer

De Straatkamer in de wijk Twekkelerveld
Enschede, 2008

Een straatkamer is een kamer die op een straat uitkomt of daarop uitkijkt. Maar met meer vrijheid kan het ook gezien worden als een ruimte tussen privé – het huis – en de openbare ruimte.
Het project ‘De Straatkamer’ wil het gebruik van de openbare ruimte in de wijk Twekkelerveld door verschillende bevolkingsgroepen stimuleren, en via die weg duurzame contacten tussen bewoners laten ontstaan of verstevigen. Om dit te realiseren is er een ontmoetingsplek gecreëerd die tevens als podium dient voor allerlei activiteiten vóór en mét buurtbewoners.
De Straatkamer heeft geen muren. Het is een soort kamer in de wijk Twekkelerveld, hoek Zonstraat/Schorpioenstraat, die ontstaan is door de in wit aangebrachte markering op de stoep. De vorm voor de markering doet denken aan een spelveld maar kan ook als denkbeeldig sterrenbeeld gezien worden. De regels van het spel zijn niet expliciet, ze laten zich slechts raden. Is het een hinkelbaan, het veld voor een onbekende sport of is het een weergave van omgangsvormen en beleefdheidsregels?
Bij het ontwikkelen van het idee voor De Straatkamer hebben de straatnamen van de wijk een belangrijke rol gespeeld. De woorden ‘zon’, ‘maan’ en ‘toekomst’ die nu in het wit op de stoep te lezen zijn verwijzen direct naar de straatnamen van Twekkelerveld. Met ‘goodgoan’ ga je weer uit elkaar; het is een hommage aan de streektaal.
De straatnamen van Twekkelerveld, waarvan een groot aantal is ontleend aan astronomie en astrologie hebben te maken met hemellichamen, sterren en sterrenbeelden.
Een sterrenbeeld is een ogenschijnlijk netwerk van sterren; een constructie ontstaan op basis van associatie. Contacten tussen bewoners onderling kunnen ook als sterrenbeelden opgevat worden. Daarmee is een belangrijke stap in de richting van De Straatkamer gezet.
Binnen dit kader worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en met buurtbewoners.

Foto’s Thomas Lenden